ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

NEWS

The Personal Data Protection Service of Georgia presented the 2023 activity report to the Parliament

The Personal Data Protection Service presented the 2023 activity report to the highest legislative body. The report includes information on the sta...

An online training session has been announced to provide an overview of the changes outlined in the new Law of Georgia "On Personal Data Protection”

An online training session has been announced for stakeholders to become acquainted with the changes outlined in the new Law of Georgia "On Perso...

The President of the Personal Data Protection Service underwent public lecture at the University of Business and Technology

The President of the Personal Data Protection Service underwent a public lecture at the Business and Technology University. Prof. Dr. Dr. Lela Janashv...

სამსახურის განცხადება პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით მონაცემთა დამუშავების შესახებ

პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით პერსონალურ მონაცემთა სავარაუდო უკანონო დამუშავების ფაქტებთან დაკავშირებით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს არაერთმა...

რა უნდა ვიცოდეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის შესახებ

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ ახალმა კანონმა  საჯარო დაწესებულებებსა და რიგ კერძო ორგანიზაციებს  პერსონალურ მონაცემთა და...

ხშირად დასმული კითხვები სსაკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით

ხშირად დასმული კითხვების ფორმატში თავი იმ საკითხებს მოვუყარეთ, რაც ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ’’ ახალი კანონის ამოქმედების შემდე...

,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ ახალი კანონით გათვალისწინებული ცვლილებების გაცნობის მიზნით ონლაინ ტრენინგი ცხადდება

 ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ ახალი კანონით გათვალისწინებული ცვლილებების გაცნობის მიზნით დაინტერესებული პირებისთვის, მორიგი ერთდღ...