ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის განსაზღვრის/დანიშვნის შესახებ სამსახურის ინფორმირება