ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

#Datanewsroom

გაერთიანებული სამეფოს მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანომ (“ICO”) ჯანდაცვის სფეროში პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმძღვანელო გამოაქვეყნა

2024 წლის 15 აპრილს, გაერთიანებული სამეფოს მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანომ (“ICO”) ჯანდაცვის სექტორში პერსონალურ მონაცემთა დამუშავ...

ფინეთის მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანომ მონაცემთა დამუშავებისთვის პასუხისმგებელი პირი მონაცემთა განუსაზღვრელი ვადით შენახვისთვის დააჯარიმა

ფინეთის მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანომ მონაცემთა დამუშავებისთვის პასუხისმგებელი პირი მონაცემთა განუსაზღვრელი ვადით შენახვისთვის 856 000 ევროს...

საფრანგეთის მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანო (“CNIL”) მოხუცთა თავშესაფრებში ვიდეომეთვალყურეობის შესახებ რეკომენდაცია გამოაქვეყნა

2024 წლის 2 მაისს, საფრანგეთის მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანომ (“CNIL”) გამოაქვეყნა რეკომენდაცია მოხუცთა თავშესაფრებში ვიდეოთვალთვ...

გაერთიანებული სამეფოს მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანომ გენერირებადი ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებისთვის საჭირო წესების შემუშავების მესამე ეტაპი დაიწყო

გაერთიანებული სამეფოს მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანომ გენერირებადი ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების შესახებ წესების შესამუშავებლად, საჯარო კონ...

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ (“ECtHR”) პერსონალური მონაცემების განუსაზღვრელი ვადით შენახვის თაობაზე გადაწყვეტილება მიიღო

2024 წლის 16 აპრილს, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ (“ECtHR”) საქმეზე “Borislav Tonchev v. Bulgaria”[1] მიიღო გადაწყ...

„მონაცემთა დაცვის ევროპულმა საბჭომ“ (“EDPB”) 2024-2027 წლების სტრატეგიის დოკუმენტი დაამტკიცა

2024 წლის 18 აპრილს, „მონაცემთა დაცვის ევროპულმა საბჭომ“ (“EDPB”) პლენარულ სხდომაზე  2024-2027 წლების სტრატეგიის დოკუმენტ...

გამოქვეყნდა ევროპარლამენტის პოზიცია „მონაცემთა დაცვის ძირითადი რეგულაციის“ (“GDPR”) აღსრულების დამატებითი წესების შესახებ

ევროპარლამენტმა ევროკავშირის „მონაცემთა დაცვის ძირითადი რეგულაციის“ აღსრულების მოქმედი წესის გასაუმჯობესებლად დამატებითი პროცედურული წესებ...