ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
date

2024-03-18

რა უნდა ვიცოდეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის შესახებ


„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ ახალმა კანონმა  საჯარო დაწესებულებებსა და რიგ კერძო ორგანიზაციებს  პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის დანიშვნის ან განსაზღვრის ვალდებულება დაუწესა. აღნიშნული სიახლე ძალაში 1 ივნისიდან შედის. 


აღსანიშნავია, რომ  კანონი არ ითვალისწინებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის სერტიფიცირების ვალდებულებას და  არ ადგენს მონაცემთა დაცვის ოფიცრის კონკრეტულ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, თუმცა, განსაზღვრავს, რომ მას უნდა ჰქონდეს სათანადო ცოდნა მონაცემთა დაცვის სფეროში.

  • რა ფუნქციები ექნებათ ოფიცრებს?
  • რომელ დაწესებულებებს აქვთ/არ აქვთ ოფიცრის დანიშვნის ვალდებულება?
  • ვის შეუძლია შეითავსოს ოფიცრის ფუნქცია? 

ეს და სხვა საკითხები, რომელიც საზოგადოებაში დიდ ინტერესს იწვევს, იხილეთ ვრცლად - რა უნდა ვიცოდეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის შესახებ 

 

 

მსგავსი ბიბლიოთეკა