ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

#Datanewsroom

საფრანგეთის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოს რეკომენდაცია (“CNIL”) ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მონაცემების ეროვნული სისტემის (“National Health Data System”) შესახებ

2024 წლის 24 ივნისს, საფრანგეთის მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანომ (“CNIL”) ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მონაცემების ეროვნული სისტე...

დანიის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოს გადაწყვეტილება დამუშავებისთვის პასუხისმგებელი პირის დასაქმებულის შეცდომის შედეგად გამოწვეული მონაცემთა უსაფრთხოების დარღვევის შესახებ

დანიის მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანომ შეისწავლა საქმე, რომელიც ეხებოდა დამუშავებისთვის პასუხისმგებელი პირის - კოპენჰაგენის მუნიციპალური ადმინ...

იტალიის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოს გადაწყვეტილება ფორლის მუნიციპალიტეტის მიერ ევროკავშირის „მონაცემთა დაცვის ძირითადი რეგულაციის (“GDPR”) მოთხოვნების დარღვევის შესახებ

იტალიის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოს 2024 წლის 20 ივნისის გადაწყვეტილებით[1] ფორლის მუნიციპალიტეტი დაჯარიმდა ევროკავშირის &bdquo...

გერმანიის ფინანსური ზედამხედველობის ფედერალურმა ორგანომ ინციდენტის შეტყობინების წესის შესახებ სახელმძღვანელო შეიმუშავა

2024 წლის 18 ივნისს, გერმანიის ფინანსური ზედამხედველობის ფედერალურმა ორგანომ (“BaFin”) მონაცემთა უსაფრთხოების დარღვევის (ინციდენტის)...

ლიეტუვის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოს გადაწყვეტილება მონაცემთა დამუშავების შეწყვეტის უფლების შესახებ

ლიეტუვის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანომ განიხილა განცხადება, რომელშიც მონაცემთა სუბიექტი აღნიშნავდა, რომ მონაცემთა დამუშავებისთვის...

ბავშვების ციფრული უსაფრთხოების შესახებ ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (“OECD”) ანგარიში

2024 წლის 21 ივნისს, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციამ (“OECD”) გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც ბავშვების ციფრული უსა...

ფინეთის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის შესახებ სახელმძღვანელო დოკუმენტი გამოაქვეყნა

2024 წლის 18 ივნისს, ფინეთის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის შესახებ სახელმძღვანელო გამოაქვეყნა...

სკანდინავიის ქვეყნების პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოებმა ონლაინ თამაშებით სარგებლობისას ბავშვთა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ სახელმძღვანელო გამოაქვეყნეს

2024 წლის 30 მაისს, სკანდინავიის ქვეყნების (“Nordic DPAs”) პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოებმა გამოაქვეყნეს სახელმძღვანე...

ფინეთის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანომ არასრულწლოვანთა პერსონალური მონაცემების დამუშავების პროცესის შესწავლისას, პასუხისმგებელ და უფლებამოსილ პირებს შორის ხელშეკრულების არარსებობის ფაქტი გამოავლინა

ფინეთის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანომ დაადგინა, რომ დამუშავებისთვის პასუხისმგებელი პირი ― ჰელსინკის ადმინისტრაცია,[1] დამუშავებაზ...