ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სამსახურის განცხადებები

განცხადება უცხო სატელეფონო ნომრებიდან საეჭვო მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნის ფაქტების თაობაზე

გვსურს, საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია უცხო სატელეფონო ნომრებიდან, მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნის ფაქტების თაობაზე, რომლითაც, შეტყობინების...

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის განცხადება პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შესწავლასთან დაკავშირებით

,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ'' საქართველოს ახალმა კანონმა, სხვა უმნიშვნელოვანეს სიახლეებთან ერთად, პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით მონაც...

სამსახურის განცხადება ტელეკომპანია “ფორმულას” ეთერში გასული ინფორმაციის შესახებ

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური ეხმიანება ტელეკომპანია “ფორმულას” ეთერში გასულ ინფორმაციას, სახელწოდებით „ე.წ. ოდეერები სკოლებ...

განცხადება მოქალაქეებთან სატელეფონო ზარების განხორციელების შესახებ

გვსურს, საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია, უცხო სატელეფონო ნომრებიდან ზარების განხორციელების ფაქტთან დაკავშირებით. სამსახურში წარმოდგენილი მომართვე...

განცხადება პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან საკითხებზე

გვსურს, საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან საკითხებზე. ფიზიკური პირების სარგებლობაში ა...

განცხადება უცნობი პირების მიერ მოქალაქეთა სატელეფონო ნომრების დამუშავების კანონიერებას შეისწავლის მიმდინარეობის შესახებ

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს მომართა არაერთმა პირმა, მათ სარგებლობაში არსებულ სატელეფონო ნომრებზე უცხო ნომრებიდან ზარების განხორციელებასთან დ...

განცხადება უცნობი პირების მიერ მოქალაქეთა სატელეფონო ნომრების დამუშავების კანონიერებას შეისწავლის დაწყების შესახებ

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური უცნობი პირების მიერ მოქალაქეთა სატელეფონო ნომრების დამუშავების კანონიერებას შეისწავლის. სოციალურ ქსელებში გავ...

განცხადება პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით მონაცემთა დამუშავების შესახებ

პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით პერსონალურ მონაცემთა სავარაუდო უკანონო დამუშავების ფაქტებთან დაკავშირებით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს არაერთმა...

განცხადება სოციალურ ქსელებსა და მედიასაშუალებებში არასრულწლოვნის პერსონალური მონაცემების შემცველი ვიდეჩანაწერების გავრცელების ფაქტზე

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური ეხმიანება სოციალურ ქსელებსა და მედიასაშუალებებში გავრცელებულ არასრულწლოვნის პერსონალური მონაცემების, მათ შორის...