ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

გადაწყვეტილებები

გადაწყვეტილება - ერთ-ერთი კომპანიის მიერ პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერების შესახებ

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურმა, მონაცემთა სუბიექტების მიერ წარმოდგენილი მომართვების საფუძველზე, შეისწავლა ერთ-ერთი კომპანიის მიერ, 2024 წლის 1...

გადაწყვეტილება დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულისთვის სამუშაო სივრცეში განთავსებლი ვიდეოსათვალთვალო სისტემის ჩანაწერების გადაცემასთან დაკავშირებით

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს განცხადებით მომართა პირმა, რომლითაც მოითხოვა ერთ-ერთ კომპანიისთვის მისი პერსონალური მონაცემების შემცველი დოკუმ...